Artykuły naukowe

Opublikowane artykuły naukowe (publikacje recenzowane, monografie)

  • Warchulska K., Barszcz K., Garncarz M., Sobczak-Filipiak M., Bielecki W., Dzierżanowska-Góryń D. (2016); „Presence of cartilaginous foci in the left atrioventricular opening of the chinchilla’s heart”  Med. Weter. 72 (4), 209-272; IF 0,218
  • K. Warchulska, I. Dolka, E. Rosińska, K.Barszcz, M. Sobczak-Filipiak, D. Łukasz, D. Dzierżanowska-Góryń, (2015); „Mycobacteriosis in the blue-crowned hanging parrot (Loriculus galgulus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology; Volume 152 (1), 80, January 2015,Pages 85;IMG_9591 IF 1,376
  • K. Barszcz, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Kupczyńska, K. Olbrych, M. Krzysiak, W. Bielecki, (2015) ; „Aortic valve pathology in european bison (Bison Bonansus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology ;Volume 152 (1), 80, January 2015,Pages 77; IF 1,376
  • K. Warchulska , M. Sobczak-Filipiak, M. Galanty, (2014); „Hermaphroditism and Urolithiasis in a Yorkshire Terrier with Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunts „; Journal of Comparative Pathology ;Volume 150, Issue 1, January 2014,Pages 115;IF 1,376
  • M.Kupczyńska, K. Barszcz, N. Czubaj, W. Sokołowski, K.Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Wąsowicz, (2014); „Clinical Morphology of the transverse ligament of the atlas in the american mink (Neovison vison)”; Anatomia Histologia Embryologia; Volume 43,  Issue Suppl. s1, July 2014, pages 58-59,IF 0,742