Badanie ultrasonograficzne (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) to badanie obrazowe, które pokazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów. W sposób nieinwazyjny można ocenić kondycję narządów wewnętrznych takich jak:  wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, jajniki, jądra, gruczoły mlekowe i inne.

Wykorzystywane jest także do wykrywania i monitorowania ciąży.

Badanie to wykonywane jest bez znieczulenia zwierzęcia. Czasami zdarza się, że niezbędne jest ogolenie fragmentu ciała zwierzęcia. Włosy budujące okrywę włosową zaburzają odczyt obrazu.

Zamieszczone filmiki są przykładem możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego w diagnostyce chorób drobnych ssaków.