Choroby przewodu pokarmowego

Szynszyle, króliki i świnki morskie są zwierzętami monogastrycznymi. Wszystkie mają funkcjonalne jelito ślepe i wymagają diety bogatej w błonnik. Włókno jest rozkładane w jelicie ślepym przez drobnoustroje, które do życia potrzebują wody i składników odżywczych z żołądka i jelita cienkiego. Te same mikroorganizmy wytwarzają lotne kwasy tłuszczowe (VFAs), które z kolei wpływają na apetyt i perystaltykę jelit. Niewłaściwa dieta, zbyt bogata w węglowodany i uboga w błonnik przyczynia się do zachwiania równowagi flory bakteryjnej. Zaburzenia mikroflory jelitowej, powodują zwolnienie czynności motorycznych przewodu pokarmowego i wydłużenie czasu pasażu żołądkowo-jelitowego. Spowolnienie normalnej perystaltyki układu pokarmowego (aż do całkowitego zatrzymania), nazywane jest „zastojem perystaltyki w obrębie przewodu pokarmowego” albo „niedrożnością układu pokarmowego” (ta druga nazwa stosowana jest raczej do przypadków, kiedy jakieś ciało obce lub masa pokarmowa spowoduje zatkanie przewodu pokarmowego, zator). Czytaj dalej Choroby przewodu pokarmowego