Konferencje

Udział czynny w konferencjach krajowych i zagranicznych

 

 • SAM_5260 Poster, j. angielski, Barszcz K., Olbrych K.,Dzierzęcka M., Polguj  M., Wąsowicz M., Warchulska K.: „Morphology of chosen female genital organs of the Nile hippopotamus – preliminary observations”, XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego; Warszawa, 25–27 czerwca 2015 
 • Poster, j. angielski, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, K. Barszcz, A. Wdowiarska, A. Rzepka „Zymbala’s gland tumor in rat – a case report”, IV Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych” SGGW w Warszawie, 7-9 września 2015
 • Poster, j. angielski, M. Sobczak-Filipiak, R. Maszkiewicz, T. Kaleta, K. Warchulska, W. Bielecki „Intussusception of the intestine in Pygmy marmoset (Cebuella pygmaea)- a case report” IV Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych” SGGW w Warszawie, 7-9 września 2015
 • Poster „Inwazja Giardia duodenalis  u szynszyli (Chinchilla lanigera) domowych i fermowych z okręgu warszawskiego”; j. polski, K. Warchulska, D. Dzierżanowska-Góryń, P. Górski, M. Sobczak-Filipiak, M. Sobczuk, M. Klockiewicz, W. Bielecki; I konferencja doktorancka, SGGW Warszawa, 25.04.2014;
 • Poster „Zastosowanie telemetrii GPS w śledzeniu migracji byków żubra Bison bonasus poza sezonem rozrodczym”; j. polski, M. Sobczuk, W. Olech, K. Warchulska; I konferencja doktorancka, SGGW Warszawa, 25.04.2014
 • Poster; „Presence of intra-articular loose bodies in the atlanto-occipital joint of a SRLV-infected goat”, j. angielski, M. Sobczak-Filipiak, J. Kaba, M. Czopowicz, K. Warchulska, Sz. Fiedorowicz; XIV Middle European Buiatrics Congress, Warsaw, Poland 25-27.05.2014 
 • Poster, Aortic valve commisures in the European bison (Bison Bonasus) j. angielski; Barszcz K, Olbrych K, Rożniewska N, Kupczyńska M, Warchulska K, International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals, Warszawa, 28-31.05.2014
 • Poster „Clinical morphology of the transverse ligament of the atlas in the American mink (Neovison vison)”, j. angielski, M. Kupczyńska K. Barszcz, N. Czubaj, W. Sokołowski, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Wąsowicz; Proceedings of the XXXth Congress of the European  Association of Veterinary Anatomists, Cluj-Napoca, Romania, July 23-26,2014
 • Poster „Mycobacteriosis in the blue-crowned hanging parrot (Loriculus galgulus) – aSAM_5356 case report”, j. angielski, K. Warchulska, I. Dolka, E. Rosińska, K.Barszcz, M. Sobczak-Filipiak, D. Łukasz, D. Dzierżanowska-Góryń, Second Joint European Congress of the European Society of Toxicologic Pathology, the European Society of Veterinary Pathologists and the European College of Veterinary Pathologists, Estrel Convention Center,Berlin, 27-30.08.2014
 • Poster „Aortic valve pathology in european bison (Bison Bonansus) – a case report”, j. angielski,K.
  ????
  Berlin 2014

  Barszcz, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Kupczyńska, K. Olbrych, M. Krzysiak, W. Bielecki, Second Joint European Congress of the European Society of Toxicologic Pathology, the European Society of Veterinary Pathologists and the European College of Veterinary Pathologists, Estrel Convention Center,Berlin, 27-30.08.2014

 • Prezentacja „Określenie stężenia szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich w Stadninie Koni w Nowych Jankowicach po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów – PROBIO Emów” K. Warchulska, J. Żółkowski, J. Sztompka ,; VI Ogólnopolska Konferencja nt „Zdrowa gleba, zdrowy ekosystem warunkiem Zdrowia Ludzi.”; 9-10.09.2013, Licheń
 • Prezentacja „Określenie poziomu stężenia szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich w Stadninie Koni w Nowych Jankowicach po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów (PROBIO Emów)” K. Warchulska, J. Żółkowski, J. Sztompka ,; XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy intensyfikacji Produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Produkcji Energii alternatywnej „, 24-25.09.2013, Warszawa