Publikacje

Opublikowane artykuły naukowe (publikacje recenzowane, monografie)

 • Warchulska K., Barszcz K., Garncarz M., Sobczak-Filipiak M., Bielecki W., Dzierżanowska-Góryń D. (2016); „Presence of cartilaginous foci in the left atrioventricular opening of the chinchilla’s heart”  Med. Weter. 72 (4), 209-272; IF 0,218
 • K. Warchulska, I. Dolka, E. Rosińska, K.Barszcz, M. Sobczak-Filipiak, D. Łukasz, D. Dzierżanowska-Góryń, 2015; „Mycobacteriosis in the blue-crowned hanging parrot (Loriculus galgulus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology; Volume 152 (1), 80, January 2015,Pages 85;IMG_9591 IF 1,376
 • K. Barszcz, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Kupczyńska, K. Olbrych, M. Krzysiak, W. Bielecki, 2015 ; „Aortic valve pathology in european bison (Bison Bonansus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology ;Volume 152 (1), 80, January 2015,Pages 77; IF 1,376
 • K. Warchulska , M. Sobczak-Filipiak, M. Galanty, 2014, – Hermaphroditism and Urolithiasis in a Yorkshire Terrier with Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunts ; Journal of Comparative Pathology ;Volume 150, Issue 1, January 2014,Pages 115;IF 1,376
 • M.Kupczyńska, K. Barszcz, N. Czubaj, W. Sokołowski, K.Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Wąsowicz, 2014, Clinical Morphology of the transverse ligament of the atlas in the american mink (Neovison vison); Anatomia Histologia Embryologia; Volume 43,  Issue Suppl. s1, July 2014, pages 58-59,IF 0,742

Opublikowane artykuły popularno-naukowe 

 • A. Godlewska, A. Wdowiarska, K. Barszcz, A. Rzepka, K. Warchulska; 2015; „Skręt płata wątroby u królika (Oryctolagus cuniculus) – opis przypadku”; Magazyn Weterynaryjny  – vol. 23, nr 202
 • M. Sobczak-Filipiak, M. Galanty, P.Trębacz, M. Januchta, K. Warchulska, Sz. Fiedorowicz, T. Męcik-Kronenberg; 2015 ; „Włóknienie wątroby psów”; Życie Weterynaryjne; 90 (2)
 • A. Okoń, P. Ciechanowska, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, W. Bielecki; 2015 ; „Etiologia zapaleń płuc u Świnek Morskich. I. Zakażenia wirusowe cześć „; Życie Weterynaryjne; 90 (2);
 • P. Ciechanowska, A. Okoń, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, W. Bielecki; 2015 ; „Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych u świnki Morskiej”; Życie Weterynaryjne; 90 (1)
 • D. Łukasz K. Kliczkowska-Klarowicz, H. Sendecka, E.Borowska, J. Krysiak, K. Warchulska, 2014 , „Aspergillus niger w jamie nosowej kota – przypadek kliniczny” Życie Weterynaryjne -; 89 (3)
 • A. Godlewska, K.Warchulska, K. Barszcz, A. Wdowiarska; 2014, „Kamica moczowa u samca szynszyli małej (Chinchilla lanigera) – opis przypadku”;Magazyn weterynaryjny –- vol. 23, nr 202, 
 • K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, A. Godlewska, W. Bielecki, D. Łukasz, 2014, „Hipowitaminoza C u świnek morskich (Cavia aperea f. porcellus) – patogeneza, rozpoznawanie i leczenie”, Życie weterynaryjne; 89(6), 494-496

Udział czynny w konferencjach krajowych i zagranicznych

 

 • SAM_5260 Poster, j. angielski, Barszcz K., Olbrych K.,Dzierzęcka M., Polguj  M., Wąsowicz M., Warchulska K.: „Morphology of chosen female genital organs of the Nile hippopotamus – preliminary observations”, XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego; Warszawa, 25–27 czerwca 2015 
 • Poster, j. angielski, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, K. Barszcz, A. Wdowiarska, A. Rzepka „Zymbala’s gland tumor in rat – a case report”, IV Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych” SGGW w Warszawie, 7-9 września 2015
 • Poster, j. angielski, M. Sobczak-Filipiak, R. Maszkiewicz, T. Kaleta, K. Warchulska, W. Bielecki „Intussusception of the intestine in Pygmy marmoset (Cebuella pygmaea)- a case report” IV Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych” SGGW w Warszawie, 7-9 września 2015
 • Poster „Inwazja Giardia duodenalis  u szynszyli (Chinchilla lanigera) domowych i fermowych z okręgu warszawskiego”; j. polski, K. Warchulska, D. Dzierżanowska-Góryń, P. Górski, M. Sobczak-Filipiak, M. Sobczuk, M. Klockiewicz, W. Bielecki; I konferencja doktorancka, SGGW Warszawa, 25.04.2014;
 • Poster „Zastosowanie telemetrii GPS w śledzeniu migracji byków żubra Bison bonasus poza sezonem rozrodczym”; j. polski, M. Sobczuk, W. Olech, K. Warchulska; I konferencja doktorancka, SGGW Warszawa, 25.04.2014
 • Poster; „Presence of intra-articular loose bodies in the atlanto-occipital joint of a SRLV-infected goat”, j. angielski, M. Sobczak-Filipiak, J. Kaba, M. Czopowicz, K. Warchulska, Sz. Fiedorowicz; XIV Middle European Buiatrics Congress, Warsaw, Poland 25-27.05.2014 
 • Poster, Aortic valve commisures in the European bison (Bison Bonasus) j. angielski; Barszcz K, Olbrych K, Rożniewska N, Kupczyńska M, Warchulska K, International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals, Warszawa, 28-31.05.2014
 • Poster „Clinical morphology of the transverse ligament of the atlas in the American mink (Neovison vison)”, j. angielski, M. Kupczyńska K. Barszcz, N. Czubaj, W. Sokołowski, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Wąsowicz; Proceedings of the XXXth Congress of the European  Association of Veterinary Anatomists, Cluj-Napoca, Romania, July 23-26,2014
 • Poster „Mycobacteriosis in the blue-crowned hanging parrot (Loriculus galgulus) – aSAM_5356 case report”, j. angielski, K. Warchulska, I. Dolka, E. Rosińska, K.Barszcz, M. Sobczak-Filipiak, D. Łukasz, D. Dzierżanowska-Góryń, Second Joint European Congress of the European Society of Toxicologic Pathology, the European Society of Veterinary Pathologists and the European College of Veterinary Pathologists, Estrel Convention Center,Berlin, 27-30.08.2014
 • Poster „Aortic valve pathology in european bison (Bison Bonansus) – a case report”, j. angielski,K.
  ????
  Berlin 2014

  Barszcz, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Kupczyńska, K. Olbrych, M. Krzysiak, W. Bielecki, Second Joint European Congress of the European Society of Toxicologic Pathology, the European Society of Veterinary Pathologists and the European College of Veterinary Pathologists, Estrel Convention Center,Berlin, 27-30.08.2014

 • Prezentacja „Określenie stężenia szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich w Stadninie Koni w Nowych Jankowicach po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów – PROBIO Emów” K. Warchulska, J. Żółkowski, J. Sztompka ,; VI Ogólnopolska Konferencja nt „Zdrowa gleba, zdrowy ekosystem warunkiem Zdrowia Ludzi.”; 9-10.09.2013, Licheń
 • Prezentacja „Określenie poziomu stężenia szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich w Stadninie Koni w Nowych Jankowicach po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów (PROBIO Emów)” K. Warchulska, J. Żółkowski, J. Sztompka ,; XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy intensyfikacji Produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Produkcji Energii alternatywnej „, 24-25.09.2013, WarszawaSAM_5358

Wykłady

 • 1-4 grudzień 2014;  PolLASA; Wydział Biologia; Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1 s. Rady Wydziału
  Szkolenie dla Osób sprawujących opiekę nad Zwierzętami doświadczalnymi
  „Utrzymanie Zwierząt – Karmienie, pojenie, pielęgnacja, chwytanie, warunki utrzymania, zachowanie zwierząt doświadczalnych, pojęcie i objawy stresu, Standardy higieniczne – królik, szynszyla”
  prelekcja / wykład: lek. wet. mgr inż. zoot. Karolina Warchulska
 •  25 października 2014 ; V Mazowieckie Seminarium i Wystawa Szynszyli; Wykład „Oddziaływanie szkodliwych gazów oraz pyłów na obniżenie produkcji w hodowli szynszyli małej ( Chinchilla lanigera ).”
 • 5-6.04.2014; XXXII Wystawa Szynszyli i Wiosenne Seminarium – Myślenice; Wykład „Choroby przewodu pokarmowego u szynszyli” -K. Warchulska

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Udział w studiach podyplomowych z specjalizacyjnych zakresu „Chorób Zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10); sem. I i II; rok akademicki 2014/2015
 • Udział w studiach podyplomowych z specjalizacyjnych zakresu „Chorób Zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10); sem. III i IV; rok akademicki 2015/2016
 • Praktyczny Kurs Cytologii Klinicznej Psów i Kotów cz.I; 21-23.11.2014; Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET, ul. Gagarina 5, Warszawa; wykładowca: dr. Francesco Carrani
 • Praktyczny Kurs Cytologii Klinicznej Psów i Kotów cz.II; 06-08.03.2015; Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET, ul. Gagarina 5, Warszawa; wykładowca: dr. Francesco Carrani
 • Praktyczny Kurs Cytologii Klinicznej Psów i Kotów cz.III; 08-10.05.2015; Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET, ul. Gagarina 5, Warszawa; wykładowca: dr. Francesco Carrani
 • Canine Theriogenology for Dog Enthusiasts – THE UNIVERSITY OF MINNESOTA’S ONLINE; 17.09.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *