SGGW WMW English Division

Dr Karolina jako uniwersytecki belfer
Móc wychowywać nowych adeptów sztuki weterynaryjnej – bezcenne uczucie ale i duża odpowiedzialność. Jedne z praktycznych zajęć ze studentami studiów anglojęzycznych (English Division) w ramach przedmiotu „Exotic Animal Diseases” / „Choroby zwierząt egzotycznych”.

Zdjęcie użytkownika Lek. wet. Karolina Warchulska.