THE OCEANOGRAPHIC INSTITUTE, Kwiecień 2015, Monaco

THE OCEANOGRAPHIC MUSEUM OF MONACO

http://www.institut-ocean.org/

„Te inteligentne zwierzęta ze swoimi wysoko rozwiniętymi zmysłami odgrywają bardzo ważną rolę w morskim ekosystemie. Eksperci obawiają się, że bez rekinów doszłoby do ekologicznego załamania w wodach morskich. Rafa bez rekinów obumiera w przeciągu jednego roku. To pokazuje jak ważną dla życia funkcję pełnią te zwierzęta w narażonym na uszkodzenia ekosystemie morskim. Sytuacja jest o tyle poważna, że aktualnie jedna trzecia z około 460 gatunków rekina jest mocno zagrożona.”

https://www.oceano.mc/en